InvestMedia
Katowice, ul. Armii Krajowej 130
NIP: 954-189-31-84

Paweł Wieczorek
+48 793-730-002
p.wieczorek@investmedia.net

Bartosz Zawiślok
+48 501-402-689
b.zawislok@investmedia.net